به وب سایت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان خوش آمدید
کتابهای منتشرشده
book1
پیوندها
  
 
 
 
معاون دانشجویی

دكتر مهرداد بركتين  

متخصص دندان پزشكي ترميمي و مواد دنداني

استاديار و مديرگروه بخش ترميمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

پست الكترونيكي : m.barekatain@khuisf.ac.ir


        -   ورود به دانشكده دندانپزشكي  : مهرماه 1371

 -   فارغ التحصيل دكتراي حرفه اي دندانپزشكي در دانشكده دندانپزشكي اصفهان : شهريور1377

-    عنوان پايان نامه دكتراي حرفه اي :

 در مراجعين به بخش Attrition بررسي ميزان شيوع سني – جنسي"

 تشخيص  دانشكده دندانپزشكي اصفهان"

-    ورود به دوره تخصص دندان پزشكي ترميمي دانشكده دندانپزشكي اصفهان : مهرماه 1380

-    سرپرست كميته علمي دانشجويان و مسئول ششمين همايش دانشجويان دندان پزشكي ايران: سال 1382

-    ترجمه كتاب مواد دندان پزشكي ترميمي (مرجع آزمون بورد سراسري): سال 1382

-    فارغ التحصيل دكتراي تخصصي دندان پزشكي ترميمي دانشكده دندانپزشكي اصفهان: شهريور ۱۳۸3

-     عنوان پايان نامه تخصصي :

          "مقايسه ميزان ريزنشت عوامل اتصال دهنده عاجي نسل پنجم وششم در شرايط كلينيكي"                                     

        -      رتبه دوم در پنجمين جشنواره علمي پژوهشي دندانپزشكي شهيد دكتر هدايت– تهران : 1383

   -      استاديار دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان از مهر ماه ۱۳۸3

-      معاون دانشجوئي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان ازاسفند ماه ۱۳۸۳

-      سرپرست دهمين همايش دانشجويان دندان پزشكي ايران: سال 1387

  -      سرپرست دوره هاي آموزش كوتاه مدت دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان از ارديبهشت ماه

1386               

 -       عضو كميته فرهنگي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

 -       نماينده انجمن دندان پزشكي ترميمي ايران  در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان ازمرداد 

                                                                                                                                             ماه 1386

-      سرپرست همايش هاي سالانه مينا در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

-      راهنماي 14 پايان نامه دكتراي حرفه اي دندانپزشكي

-      مشاوره 15 پايان نامه دكتراي حرفه اي دندانپزشكي

-     چاپ 8  مقاله تحقيقي در مجلات علمي – پژوهشي

-     ارائه 5 سخنراني در همايش هاي داخلي

-     ارائه 14 پوستر در همايش هاي داخلي

-     ترجمه و ويرايش كتاب علم و هنر در دندان پزشكي ترميمي 1387

-     تاليف كتاب مجموعه سوالات تفكيكي دندان پزشكي ترميمي 1384 و1390

-     سخنراني و اجراي برنامه هاي متعدد باز آموزي دندان پزشكان در دانشكده دندانپزشكي اصفهان و دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان و سازمان نظام پزشكي اصفهان

تاریخ به روز رسانی:
1393/02/17
تعداد بازدید:
12021
۱۴۰۳/۳/۲۵
گروههای آموزشی
تلفن: 353540053-031 email: dentalinfo@khuisf.ac.ir
Powered by DorsaPortal