به وب سایت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان خوش آمدید
کتابهای منتشرشده
book5
پیوندها
  
 
 
 
پریودانتیکس

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد کتابی
مرتبه علمی: دانشیار
سمت اجرایی: -
پست الکترونیک: ketabimohammad@yahoo.com
تلفن: 5354053 داخلی 2130
سوابق آموزشی و پژوهشی
                                                                             
 

نام و نام خانوادگی: دکتر وحید اصفهانیان
مرتبه علمی: استادیار
سمت اجرایی: معاون پژوهشی دانشکده- سرپرست بخش تخصصی پریو
پست الکترونیک: esfahanian@khuisf.ac.ir
تلفن: 5354053 ، 9-5354001داخلی 2131 
 

نام و نام خانوادگی: دکتر شیرین امینی

مرتبه علمی: استادیار

سمت اجرایی: -

پست الکترونیک: shirin_amini73@yahoo.com
                         sh.amini@khuisf.ac.ir

تلفن: 9-5354001داخلی 2141

سوابق آموزشی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر هدایت اله گلستانه
مرتبه علمی: استادیار
سمت اجرایی: -
پست الکترونیک: golestaneh@dnt.mui.ac.ir
تلفن: 9-5354001داخلی 2141
 

نام و نام خانوادگی: دکتر شهرام امینی
مرتبه علمی: استادیار
سمت اجرایی: مدیر گروه پریودنتولوژی
پست الکترونیک: dr amini@khuisf.ac.ir
تلفن: 9-5354001 داخلی 2141
 

نام و نام خانوادگی: دکتر شیرین زهرا فرهاد
مرتبه علمی: استادیار
سمت اجرایی: مدیر گروه کارورزی
پست الکترونیک: drsh.farhad@yahoo.com
تلفن: 9-5354001داخلی 2141
 
   

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1392/06/13
تعداد بازدید:
11532
۱۴۰۳/۲/۳۱
گروههای آموزشی
تلفن: 353540053-031 email: dentalinfo@khuisf.ac.ir
Powered by DorsaPortal